1. Hình thức thu đổi: Trong vòng 2 năm kể từ ngày bàn giao sản phẩm, bên A cam kết thu lại chênh lệch 20% so với giá bán ban đầu. Sau thời gian đó, giá thu lại tính theo thực trạng của sản phẩm – Bên B chịu phí vận chuyển về bên A.
  2. Trong trường hợp bên B muốn đổi hoặc nâng cấp đàn, bên A vẫn hỗ trợ dựa theo điều khoản thu lại (khoản 8, điều 2).
  3. Trường hợp bên B kí gửi cho bên A, giá bán sẽ thấp hơn giá thị trường ít nhất 5%, bên A thu phí ký gửi 30% so với giá bán. Bên B chịu phí vận chuyển về bên A.